Påmelding

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ FILEFJELLRENNET 2023 

Startkontingent er kr 120,- for barn til og med 14 år, og kr 200,- for alle over 14 år. Ordinær påmelding er åpen fram til og med 6.4.2022 . Det er mulig å etteranmelde seg på renndagen, siste frist er kl. 10:00 (med forbehold om at det da er ledige startnummer igjen).

All påmelding på løpsdagen regnes som etteranmelding, og startkontingenten øker med kr. 50,- pr. løper.

Påmelding er bindende. Dersom arrangementet må avlyses i sin helhet pga. dårlig vær, lite snø, ulykker eller andre uforutsette hendelser, vil startkontingenter ikke refunderes.

Filefjellrennet arrangeres av en liten gruppe frivillige, uten tilknytning til idrettslag eller foreninger. Deltagelse skjer på eget ansvar. Vi oppfordrer alle deltagere, særlig i den lengste løypen, til å vurdere behov for å ta med ekstra klær, drikke el.l. Vi oppfordrer alle til å ha med en oppladet mobiltelefon.

Overskuddet fra Filefjellrennet går til Tyin-Filefjell Turløyper. I 2018 donerte Filefjellrennet kr. 15.000,- til løypelaget, og ble dermed den nest største økonomiske bidragsyteren til Tyin-Filefjell Turløyper!

Har du spørsmål angående påmelding? Kontakt oss gjerne på magnusrognehalland@gmail.com.

Følg med på hjemmesiden og på Facebook for oppdatert informasjon!