Renninfo

Nå er det bare timer til det braker løs! Under kan du lese den viktigste informasjonen om morgendagens renn. Merk spesielt info om startnummerhenting, snøforhold og omlegging av 10km-løypen.

Startnummer hentes ved sekretariatet senest 30 minutter før start. Merk at det kan bli noe kø ved utdeling, så beregn god tid. Som i fjor, blir det selvbetjent startnummerutdeling. Finn ditt startnummer på lister som er hengt opp ved sekretariatet, og plukk nummer fra oppheng på sekretariatsteltet. Startnummeret ditt finner du også her, under fanen Deltakerliste.

Starten går klokken 11:00 for barneløypen, og 12:00 for konkurranseklassene. Både barneløype og konkurranseklasser har fellesstart, møt opp i god tid. Det er ingen seeding i konkurranseløypen, løpere velger selv plass i startfeltet. Trimløpere har fri start mellom 11:00 og 11:45.

Alle løyper er merket. Barneløypen følger røde og blå merkebånd til et «kylling-skilt» som markerer vendepunkt, før samme løype følges tilbake. 20 km-løypen følger blå merkebånd, 10 km-løypen følger røde merkebånd. Det er drikkestasjon i 20 km-løypen. Det er ikke tillatt å skøyte i Filefjellrennet.

10km-løypen legges om fordi myrene ved Kyrkjestølen har gått opp. Løypen går som vanlig frem til krysset Kyrkjestølen/Kongevegen mot Sulebu, til høyre mot Kyrkjestølen i krysset. Etter ca 300 meter er det satt ut et skilt som markerer vending. Her skal løperne gå rundt skiltet, og følge samme løype tilbake. Se oppdatert løypekart under fanen Renninfo.

løypekart-revidert10km

Alle løypene følger de ordinære turløypene. Vær oppmerksom på at det kan komme turgåere rundt neste sving, utvis forsiktighet i utforkjøringene. Særlig løpere i 20 km-løypen må være forsiktige i nedkjøringen fra Sulebu, hvor det er strekninger med isete og hardt underlag.

Snøforhold: i år er det noe lite snø. Ved vegkryssinger og enkelte andre steder kan det være noe kvist eller annet «graps» som kommer opp gjennom underlaget. Vi har satt ut varselskilt før de mest utsatte stedene.

Startnummer må være festet synlig på brystet for at du skal få registrert tid i målområdet. Startnummeret skal leveres etter målgang – vi resirkulerer!

Etteranmelding er mulig på nett og på arena frem til klokken 10:45 (10:30 for barneløype).

For mer informasjon, se «Renninfo» på hjemmesiden. Det blir også gitt informasjon på arena før start. Velkommen til Filefjellrennet!

Kommentarer er stengt.